Idag, tisdag 9 februari under Safter Internet Day, utsågs Andreas Skog på Mediacenter Region Västerbotten och teatergruppen Unghästen vid Västerbottensteatern i Skellefteå som vinnare av årets Surfa Lugnt-pris på 25 000 kr. De vann med sin föreställning #nätkärlek. 

Under tre års tid har Andreas tillsammans med UngHästen utbildat cirka 10 000 ungdomar i hur näthat och nätkärlek kan se ut och vad man kan göra om man blir drabbad av näthat.

– Kränkningar är en del av många ungas vardag, på och utanför nätet. Syftet med #nätkärlek är att beröra, engagera och lyfta fram hur vi kan göra nätet till en trygg och tillåtande plats där alla ska kunna vara sig själva. Vi är otroligt hedrade, glada och stolta, detta pris betyder mycket för oss, säger Andreas Skog, IT-pedagog på MediaCenter, Region Västerbotten.

Föreställningen ges i aulasittning, föreläsning blandas med improvisationsteater och frågor där eleverna får ta ställning och samtala med varandra. Den följs sedan upp i klassrummet med hjälp av ett efterarbetsmaterial där eleverna får diskutera olika situationer på nätet.

– Resultatet av denna värdegrundsdiskussion kan användas som underlag för arbetet med likabehandlingplanen, det är viktigt att även elevernas digitala lärmiljö präglas av trygghet och studiero, säger Andreas.

Varje föreställning kommer elever fram och bekräftar att de tycker att föreställningen har tagit upp frågor som är viktiga för dem. Många gånger vill också personal berätta om situationer som de får hantera.

Eftersom föreställningen berör frågor om internet, etik, genus, likabehandling och lärande finns många beröringspunkter till skolans läroplan. För att dessa frågor ska kunna integreras i skolans undervisning kompletterar vi ofta föreställningen med en föreläsning eller utbildning för lärare om medie- och informationskunnighet (MIK).

Intervju med Sanna och Frida efter en föreställning

Andreas Skog intervjuade Sanna och Frida efter en föreställning med #nätkärlek om deras erfarenheter och tankar kring hur de använder sociala medier, om beteendet där och hur skolan ska agera. Lyssna här:

Läs mer

Förslag på aktiviteter för Safer Internet Day