Det är viktigt med ‘riktiga mottagare’, att man har någon att visa sina uppgifter för. Detta ökar motivationen och ger ett tydligt syfte. Detta gäller även läxor.

En gång i veckan har jag något vi kallar Läxkoll. Innan läxkollen har man gjort sina uppgifter hemma eller på after-school-tid. På läxkollen sitter man två och två och går igenom hur man löst sina läxuppgifter i matte (2-3 uppgifter brukar jag köra med). De berättar för varandra hur de tänkt och visar sina uträkningar för varandra. Detta gör att det är viktigt att förstå sina egna uträkningar, och att man faktiskt har gjort tydliga uträkningar som går att följa. Det motiverar dem också till att göra läxan.

Då vi har detta pratas det fantastiskt mycket matte, och eleverna får se flera olika sätt att lösa samma uppgift. De lär sig med andra ord olika strategier att ta sig ann uppgifter samt att de har riktiga mottagare, deras egna klasskompisar.

Då eleverna går igenom sina uppgifter jämför de hur de gjort. Har de kommit fram till samma svar,  markerar det uppgiften med ett kryss. Har de kommit fram till olika svar, men diskuterat och sedan kommit överens om ett svar, sätter de ett kryss med en ring runt. Har de kommit fram till olika svar och kan inte komma överens, så sätter de endast en ring vid uppgiften.

Då de är klara går vi ibland igenom några uppgifter tillsammans på tavlan.


Enskilt: Först har eleverna fått sitta hemma och lösa uppgifterna.

Par: Diskuterar de lösningar och svar i par.

Alla: Slutligen pratar vi igenom uppgifterna i helklass.

EPA: Denna arbetsmetod är riktigt intressant.

EPA

Jag fick tipset om läxkoll av Carina Widebo.

(Vad gäller läxor vill jag poängtera vikten av att erbjuda after school/läxhjälp, vilket även skolverkret säger. Alla ska ha möjlighet att komma till skolan förberedda och ha fått den stöttning de behöver om man väljer att ha läxor).