Jag heter Marita Edström och arbetar som klasslärare på Linblomman i Röbäck utanför Umeå. Jag är 1-7 lärare i sv/so/eng och har arbetat i årskurserna 1-6 men det är i de lägre åldrarna jag trivs allra bäst! Jag inspireras av människor, möten och drivs av att se elever lyckas, lära och utvecklas.

För några år sedan började jag dock känna att det inte hände så mycket i min undervisning, det var lite som en grå lärardimma och jag kände mig inte speciellt entusiasmerande för varken mig själv eller eleverna. Mycket kraft gick åt till att försöka motivera eleverna att lära och jag upplevde lite att vi inte ägnade tiden i skolan till rätt saker. Samtidigt såg jag äldre elever skapa engagemang och utveckling med hjälp och stöd av digitala verktyg. Något som också slog mig var hur de digitala verktygen användes som ett verktyg för elever i behov av särskilt stöd… Och där någonstans föddes intresset för hur de digitala verktygen kunde stödja och utveckla undervisningen, lärandet och därmed också måluppfyllelsen för alla elever, även i de yngre åldrarna. Jag började söka och ganska snabbt hittade jag något som direkt kändes väldigt rätt, nämligen Erica Löfgren och arbetssättet ”Att skriva sig till läsning” (ASL).

Att skriva sig till läsning betyder just det, att eleverna utvecklar sin läsförmåga genom att skriva mycket, ofta och olika typer av texter. Kortfattat kan man säga att arbetssättet bygger på samarbete, gemensamt skapande, elevnära arbeten och att datorn används som skrivverktyg med talsyntes som stöd.

Jag tog några år på mig innan jag vågade på riktigt! Det krävdes mod för att våga… Jag läste på, kursade, nätverkade och passade också på att vara föräldraledig…sen var det äntligen dags och jag var verkligen redo! Hösten 2013 fick jag chansen att starta upp en etta med utgångspunkt i arbetssättet ASL. Där och då tog en otroligt spännande resa sin början.

IMG_0394

Det är den resan,  som jag och mitt 29 personer stora resesällskap fortfarande är mitt uppe i, som jag kommer att blogga om. Jag kommer berätta mer om hur vi startade upp, hur vi använder arbetssättet, vår utveckling och arbete idag –  ett arbete som jag nu upplever allt annat än grådimmigt!

Vi ses!/ fröken Marita