Hej hej!

Mitt namn är Inga-Maj Edström och jag jobbar som barnskötare på Förskolan Kungsgården på Grubbe i Umeå. Jag har i många år haft IT-ansvar på vår förskola och då har jag haft någon timmes avsatt ”IT-tid” i veckan. Men det finns alltid ett behov av hjälp och stöttning i det digitala arbetet, så jag har inte bara varit till hjälp under dom avsatta timmarna utan under de flesta dagarna under veckan är det någon som behövt hjälp (till saken hör att vi är en stor förskola med sju avdelningar, så det är många pedagoger som arbetar hos oss). Nu ska jag få börja jobba som ”digitalista” 20% p.g.a. behovet som finns och det att vår förskolechef valt att satsa lite extra på det.

Ja, vad är då en digitalista? Jag tänker att det är en inspiratör i digitalt lärande. Där en del är att inspirera och stötta kollegor i arbetet med modern teknik och en del är att jobba med barnen på avdelningarna. Helt enkelt inspirera, utbilda, hjälpa och stötta i det digitala arbetet.

Hos oss arbetar vi mycket med lärplattor, i vårt fall iPads. Vi gör all vår dokumentation med dem (fotar, filmar, skriver, reflekterar, utvärderar, planerar osv). Vi har barnens portfolio på dem, istället för de fysiska portfoliopärmarna som vi tidigare haft. Vi jobbar med barnen och skapar böcker, filmer och musik på lärplattan. Vi arbetar alltså med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg.

Det är det här jag tänkte skriva om på den här bloggen.. vårt digitala arbete och främst då med lärplattan. Jag vill dela med mig om hur vi jobbar med pedagogisk dokumentation, vilka appar vi använder till det och varför, hur vi tycker att lärplattan har underlättat vårt arbete med pedagogisk dokumentation. Men kanske också ge lite tips på bra pedagogiska appar som vi använder oss av med barnen.