Sara Hällgren profilbild

Hej, jag heter Sara Hällgren och jobbar på Baldergymnasiet i Skellefteå som lärare på inriktningen information och medieteknik på Teknikprogrammet. Har även uppdraget som IT-pedagog på skolan och samordnare kring utbildning i vår 1:1 satsning.

Jag och några kollegor är med i ett forskningsprojekt FoU-programmet Digitalisering i skolan. I detta inlägg tänkte jag berätta kort om vårt senaste uppdrag.

I programmet jobbar vi med olika slags lärloopar. Nu under vårterminen jobbar vi med lärloop 3 som består av 2 loopar där vi pedagoger ska använda och problematisera multimodala gestaltningsformer och fundera på hur och vilken kunskap som ska/kan bedömas. Vi ska genomföra ett arbetsområde där eleverna får redovisa med andra verktyg än de vanligtvis gör, exempelvis bild, typografisk text, rörligt bild, ljud, färg med mera.

filmrulle med playknappJag valde att jobba med skärminspelning då det var ett nytt sätt för mig och eleverna att använda som redovisningsform. I lärloopen fick därför eleverna i uppgift att skapa en instruktionsvideo, en video tutorial där de förklarar någonting inom kursen webbutveckling.
Kolla in vår blogg där jag beskriver uppgiften mer ingående och reflekterar ytterligare. Ta gärna del av, kopiera och återanvänd, min sammanställning kring olika skärminspelningsprogram. Där gav jag eleverna tips om olika slags program att använda sig av inför uppgiften.

På återseende /Sara