För en rektor/förskolechef fanns det många godbitar att ta del av på SETT2015. Både för den måttligt intresserade vad det gäller digital skolutveckling, som för den mycket aktive skolledaren i framkant av utvecklingen! Mässan innehöll ett varierat och bra urval av föreläsare, en Pops som konferencier i högform, samt ett antal utställare. Men också något viktigt som man inte får glömma vid en sån här tillställning, ett utvidgat kollegium. Det gäller att ta chansen att nätverka, byta erfarenheter och idéer, vara öppen för möjligheter till att finna nya vägar för sin praktik. Vad händer i andra kommuner, län, hos andra huvudmän?

 

En spaning som jag gjorde var att föreläsningarna som handlade om förskolan var fullsatta och att mycket spännande görs i förskolan med digitala verktyg naturligt integrerade i barnens vardag. Jag hoppas verkligen att vi tar hand om detta och fortsätter bygga vidare på det när barnen börjar skolan! Att sammanfatta föreläsningar är svårt att göra på ett rättvist sätt och dessutom onödigt, googla istället upp föreläsare ni är intresserade av! Nedan kan ni istället ta del av några *oneliners från föreläsningarna på mässan som kan vara intressanta och tänkvärda och få en skolledare att reflektera över sin praktik.

 

Jag vill se skolledare som aktivt uppmanar lärare att ta plats i det digitala rummet, vi måste bygga bort de vuxenfria rummen i skolorna. (Jacob Möllstam, lärare och årets Trevor Dolan pristagare)

 

Digital kompetens är lika viktig som att vara social. (Pelle Snickars, professor Umeå univ.)

 

Vi har inte kört konceptet ”Nu ska vi lära er ett nytt verktyg”, utan istället smugit in de digitala verktygen på arbetsplatsträffarna. Vi använder skolans hemsida för att kommunicera utåt att skolutveckling pågår. (Hanna Lindö, årets Innovativa skolledare)

 

Erfarenheter utan reflektion är bara händelser. (Ingela Josefsson)

 

Om vi ska tänka utanför boxen, vad fan ska vi ha boxen till? (Mats Trondman, professor Linnéuniversitetet)

 

Tips till rektor/förskolechefen

1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring av Martin Tallvid finns att ladda ner här: http://hdl.handle.net/2077/37829

Studera www.kyrkenorumskolan.se och rektor Hanna Lindös arbete med digital skolutveckling

*A perfectly timed, short, witty remark. Used to  make a remark or an observation.

 

Bild SETT