Många gånger pratar (vi vuxna) om att det inte kan vara roligt hela tiden i skolan och att lärande också innebär hårt arbete. Men vad hände egentligen med glädjen, sången lekfullheten i undervisningen?

Dean Shareski menar att vi vuxna i skolan måste ha roligt och visa glädje så att barnen ska vilja bli vuxna. Glädje och skratt är tillsammans med dagens modeord som kollaborativt lärande och formativ bedömning en viktig ingrediens i lärande. Jag håller med!