Läs två artiklar i Computer Sweden där Flipped Classroom tas upp och beskrivs. Det handlar om två lärare som berättar hur de vänder på den traditionella undervisningen och filmar sin genomgång som eleverna via webben får att titta på i läxa.  Klassrumssituationen används istället för fördjupning, laborationer och analyser.

Youtube-läraren får eleverna att växa

När läraren Katarina Lycken Rüter fick en surfplatta inspirerades hon till nya sätt att arbeta. Nu får hennes elever personligt gensvar på ett sätt som de tar till sig och de är mer förberedda inför lektionerna. Och i klassrummet har samtalet lyft.

Han låter lektionerna flippa helt

Genomgång på lektionen med läraren. Sedan fördjupningen hemma på egen hand. Så ser undervisningen ofta ut. ”Det är som att visa ett barn hur man cyklar och sedan gå in och ta en kaffe när de ska prova själva, säger läraren Daniel Barker.