Charlotte Blombäck

About the Author Charlotte Blombäck

Namnet på min blogg är "Från gula paviljongen". Jag jobbar som lärare på gymnasiesärskolans nationella program på Fridhemsgymnaiset. Jag undervisar i ämnena svenska och engelska och har ett försteläraruppdrag med fokusområdena bedömning för lärande och inkludering. Mina inlägg kommer bland annat att handla om strävan efter en inkluderande och formativ klassrumspraktik.

Meny