Att tänka på miljön handlar inte bara om att plocka skräp och sopsortera. Genom att ha roligt och lära känna varandra läggs grunden till en av de viktigaste delarna inom hållbar utveckling, nämligen att man trivs och känner sig trygg. Berghemsskolan har anordnat en särskild HUT-vecka där alla skolans elever och lärare deltar och jobbar för en hållbar utveckling.

På Berghemsskolan har man i många år arbetat fokuserat kring hållbar utvecklingsfrågor och har sedan 5 år titeln Grön flagg, en hållbarutvecklingscertificering för förskolor och skolor. I år har man för första gången anordnat en temavecka, en Hållbar-utvecklingsvecka, en HUT-vecka, för att fördjupa arbetet med dessa frågor. Linda Bergmark, pedagog på Berghemsskolan och ansvarig för HUT-veckan berättar att man valde att utgå från den nationella skräpplockarveckan, ett konceptet från stiftelsen “Håll Sverige rent”. Naturvårdsverket är en av organisationerna som  ligger bakom “Håll Sverige rent som verkar för mindre nedskräpning och delar bland annat ut Grön flagg för skolor och förskolor som jobbar medvetet med hållbar utveckling.

Mål från alla ämnen
Arbetet med HUT-veckan har tydliga kopplingar mot målen i de flesta ämnens kursplaner, tex utifrån miljöperspektivet. Man har också fokuserat på läroplansmål kring kring trygghet och trivsel;
-Vi kände att vi ville göra ett arbete som täckte upp att vi jobbade med alla ämnen. Till exempel jobbade man med återbruk på slöjden, tipsrundor, filmvisningar, skräputställningar m

berghem-hut-1

Elever och vuxna på Berghemsskolan under HUT-veckan (Berghemsskolans eget foto)t, menar Linda.

m. Uppstarten för hela veckan var en musikal som förskoleklassbarnen hade förberett vilket var väldigt uppskattat. Det kändes också viktigt att ha roligt och trivas tillsammans, berättar Linda.
-Eleverna får chansen att känna sig trygga elever emellan då vi valde att lägga upp veckan där yngre elever får samarbeta med de äldre eleverna. Vi har märkt att eleverna känner varandra bättre efter HUT-veckan och det skapar trygghehet, menar Linda.

Ett engagerande ämne
Linda berättar att man märkt av att eleverna har fått med sig massor av erfarenheter Hon upplever att man också märker skillnad då engagemanget från barnen kring hållbar utveckling är större än tidigare och frågorna uppmärksammades även hemmavid.
-Begreppet hållbar utveckling breddades verkligen, de yngre eleverna kan sätta ord på vad dom menar på ett helt annat sätt och de äldre eleverna fick bland annat befästa sina kunskaper då de fick förklara begreppen för de yngre, säger Linda.

Viktigt med god planering
För att möjliggöra all planering som behövs tillsatte man en särskild miljögrupp på skolan som jobbar med hållbar utveckling. I planeringsgruppen finns pedagogen Linda Bergmark tillsammans med hennes kollegor Cecilia Persson, Ingela Bokeskog och Camilla Holmberg. Dom planerar upp bland annat HUT-veckan och hjälper de andra lärarna med material som de ställt iordning i en särskild hörna i personalrummet. Bland annat en väska med material från Mediacenter.
-Personalen som inte höll i planeringen för HUT-veckan kunde ta hjälp av vårt förberedda material vilket uppskattades. Då vi förberett med material som man kunde ta med till verksamhetern och börja jobba med på en gång så upplevdes arbetet som lättillgängligt för personalen, förklarar Linda. Även personalen har fått med sig goda erfarenheter. Linda märkte att hennes kollegor tyckte att det var en rolig och positiv vecka för både dom själva och eleverna.

Fortsättning följer
Till våren, vecka 20, kommer man att anordna nästa HUT-vecka för att följa upp arbetet.
-Hållbar utveckling jobbar vi med hela tiden, men det är bra att fokusera extra mycket kring dessa frågor och vi har beslutat att inte bara ha en vecka om året, säger Linda.
Hon berättar också att man tänker göra om planeringen kring vissa delar. Bland annat kommer man att se över schemaläggningen så att det framgår vilka stationer som barnen deltog vid så att uppföljningen blir enklare och man har koll på vilka barn som upplevt vad.

Linda Bergmark, pedagog på Berghemsskolan som jobbat med HUT-veckan

Linda Bergmark, pedagog på Berghemsskolan som jobbat med HUT-veckan

Linda tipsar om att tänka på följande punkter om man ska anordna en HUT-vecka:

  • Tillsätt en grupp som har tid att organisera med ett antal ansvariga personer.
  • Tydliga mål och tänk till ordentligt, vad vill vi ha med? HUT är stort, begränsa.
  • Dokumentation – utse en person som är ansvarig för att dokumentera allt som görs både i text och att fota mm.
  • Skapa tydlig schemaläggning där det finns översikter för vilka aktiviteter eleverna är med på.
  • Tydligöra arbetet som görs i klassrummet så att alla inte gör samma.Varje klass kan ha ansvar för att lyfta fram det dom gjort
  • Planera för uppföljning – hur följer vi upp våra mål? Hur redovisar vi vårt arbete? Tex via ett bildspel.

 

Kontakt

linda.bergmark@umea.seLogotyp

Läs mer

Presentation om Bergehmsskolans HUT-vecka
Håll Sverige rent
Naturvårdsverket
Berghemsskolans hemsida