Visste du att 800 barn dör varje dag på grund av brist på rent vatten? Uppgiften är hämtad från Unicef, och är enligt mitt tycke ett fruktansvärt högt antal. Rent vatten som är en av de mest självklara sakerna för oss som bor i Sverige, där vi i princip obehindrat bara kan skruva lite på en kran så får vi så mycket rent vatten som vi vill ha.

Det är lätt att bli lite fartblind, och jag kan med handen på hjärtat själv erkänna att jag inte alltid hushåller med kranvattnet utefter ett långsiktigt hållbart användande. Men det kan vara värt att lyfta blicken, bortom smaken av att få lite dricksvatten i munnen som inte är så kallt som man kanske hade önskat. I stället för att spola med full kraft ytterligare en stund, kan man i stället börja fundera på hur man pedagogiskt kan jobba med detta i klassrummet tillsammans med sina elever. Även om man själv stannar upp och ändrar sitt sätt att ”slösa med rent vatten” (om det är någon som tar illa upp och känner sig utpekad nu, så kan jag säga att just nu riktar jag strålkastarljuset lika mycket på mig själv), så är det svårt att förändra världen på egen hand. Om få gör mycket, ger inte lika mycket som om väldigt många gör lite mindre. Därför skulle jag vilja slå ett slag för #vattenhjältarna.

Fredagen 2 september startade jag och tre kollegor för andra läsåret i följd upp ett projekt som vi valt att rikta till hela landet. Vi har valt att döpa det till #vattenhjältarna, och är ett kombinerat insamlings- och pedagogiskt projekt för att göra en insats till främst östra Afrika som lider stora problem av brist på rent vatten. Vi har också valt att koppla #vattenhjältarna till Unicef, som vi tycker gör mycket bra inom detta område.

Till skillnad från förra året, när vi drev projektet #tillsammans2015 som riktade sig till Syriens flyktingar, är grundtanken att man via utmaningar ska hjälpas åt att sprida #vattenhjältarna vidare så att så många som möjligt får möjlighet att vara med och göra en insats till de som är i behov av rent vatten. Denna gång riktar vi oss inte heller bara till skolor och förskolor, utan även till företag/arbetsplatser och privatpersoner rent allmänt.  För att uppfylla ”kravet” till att få skicka en utmaning, så ska man samla in blott 10 kronor per person. För att ta några konkreta exempel på hur detta kan gå till:

  • Är du lärare i en klass med 25 elever, så ska klassen göra något för att samla in 250 kronor tillsammans. Förutom att man då sätter in pengarna till Unicef via #vattenhjältarnas blogg, så ska man skicka i väg ett färdigskrivet mejl (finns på bloggen) med en utmaning till någon annan att göra samma sak.
  • Skulle samma klass på 25 elever komma på något där klassen till exempel samlar in 500 kronor, så har man två utmaningar att skicka i väg och så vidare…
  • Samma lärare kan sedan även vända sig till sin egen arbetsplats och samla in 10 kronor av de kollegor som vill vara med och göra en insats. Angående arbetsplatser och privatpersoner har vi satt en gräns på att minst fem personer behöver delta (om arbetsplatsen inte har färre än fem anställda, då deltar så många som vill). Därefter kan även lärarens arbetsplats skicka i väg en utmaning till en annan arbetsplats och så vidare…

Som ni förstår så behöver inte detta ta flera månader att styra upp, och vi hoppas därför att väldigt många under läsårets gång åtminstone kommer att göra lite för att bidra till att fler människor får ta del av rent vatten. Många bäckar små – som ni vet – kan ju i slutändan leda till en stor sjö.

Förutom själva insamlingsbiten, så hoppas vi att även många förskolor och skolor ser en chans med att även kombinera detta med att integrera #vattenhjältarna i undervisningen. På #vattenhjältarnas blogg har vi därför en flik om ”Tips på arbetssätt”. Mejla oss gärna hur du arbetar med detta i klassrummet, så kan vi lägga ut det på bloggen så att fler kan inspireras och få idéer.

Till sist: En av de rikaste erfarenheterna vi drog av förra årets arbete med #tillsammans2015, var hur otroligt givande det var att arbeta med ett projekt där vi kunde kombinera det pedagogiska med att samtidigt göra en insats på riktigt. Det sporrade verkligen eleverna, och man märkte även att det på ett naturligt sätt också ökade deras globala medvetenhet.

Så ta chansen nu under detta läsår – bli en #vattenhjälte du med!