Den 21 april genomförde MediaCenter konferensen ”Läsande och lärande i en uppkopplad skola” på Umeå universitet. Se här föreläsningar med Katarina Lycken Rüter, Skolverket, som föreläser om Det flerstämmiga klassrummet – verklighet med digitala verktyg samt Maria Rasmusson, Mittuniversitet, som talar om Det digitala läsandet: Begrepp, processer och resultat.

Det flerstämmiga klassrummet – verklighet med digitala verktyg
Katarina Lycken Rüter, undervisningråd, Skolverket

Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat
Maria Rasmusson, universitetsadjunkt, Mittuniversitet