Under MediaCenters och Umeå universitets utbildningsdag Lärande och IKT på Umeå universitet den 28 oktober 2014 direktsändes tre föreläsningar om unga, sex och internet. Här kan du se föreläsningarna i efterhand:

  • Elza Dunkels om Unga, sex och internet. Elza är filosofie doktor och docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.
  • Katia Wagner föreläste om Ungas utsatthet på nätet. Katia är journalist, producent på Sveriges Radio och författare till böckerna Alexandramannen och Addad på nätet.
  • Sandra Dahlén pratade om Perspektiv på sex. Sandra är författare, utbildare och konsult i frågor som genus, likabehandling och sexualitet.

 

Elza Dunkels – Unga, sex och internet

 

Katia Wagner – Ungas utsatthet på nätet

 

Sandra Dahlén – Perspektiv på sex