Lena Norgren

About the Author Lena Norgren

Jag heter Lena Norgren och är förstelärare i digitala verktyg ute i Holmsund på Storsjöskolan. Jag är klasslärare i en tvåa som ingår i ett arbetslag med tre tvåor och fritidshem. Jag brinner för IKT och integrering av våra digitala verktyg i lärandet. Detta är en blogg som jag hoppas kommer visar att elevernas kunskapande i skolan både kan vara lustfyllt, kreativt, inspirerande och mycket lärorikt, både för eleverna men också för oss pedagoger. Det här läsåret deltar jag och mina kollegor i Matematiklyftet. Genom mattelyftet kommer vi i mitt arbetslag att föröka utmana oss själva att tänka “outside the box” och utnyttja våra digitala verktyg för att inspirera våra elever till att lyfta sig tillsammans med oss och matematiken…… Jag jobbar dagligen med Smartboarden i klassrummet, ingår i det globala nätverket SMART Exemplary Educators (SEE). Den bästa formen av lärande är den som leder till ökad förståelse. Ellen Key lär ha sagt: ”bildning är det som finns kvar sedan vi glömt vad vi lärt oss”. Förståelse och nyfikenhet är min drivkraft och den vill jag väldigt gärna förmedla till mina elever. Kolla gärna in klass 2c´s blogg. En blogg som vi visar vad som händer i klassen under veckan.

Meny