Ann-Sofie Burman

About the Author Ann-Sofie Burman

Jag heter Ann-Sofie Burman och arbetar som specialpedagog/IT-pedagog på MediaCenter i AC-län. Tror på: Genom ökad tolerans för våra olikheter främjar vi en bättre miljö i skolan och i samhället.

Meny