I lucka 17 får du veta mer om Arvsfondsprojektet ”Barnrätt för alla” som erbjuder material och metoder för att göra barnkonventionen tillgänglig för barn med funktionsvariationer. Det är ett bra material där mycket finns gratis på hemsidan och visst material kan beställas till en låg kostnad

www.barnrättföralla.se