Det här är en fristående fortsättning på blogginlägget Apptips för språkutveckling, publicerat 20151209.

I december skrev jag ett inlägg om appen Storimi som jag då precis stiftat bekantskap med. Jag lovade återkomma när jag testat den ett tag och här är vi nu 🙂

Jag har läst in ett flertal böcker till tre barn i min närhet i åldrarna 3-9. Sexåringen och nioåringen är stora bokslukare sedan tidigare och är åldersadekvata läsare. Alla tre har fått välja vilka böcker de önskat få inlästa. Barnens urval har först och främst styrts av omslagen på böckerna, i andra hand har de önskat böcker som de känt till sedan tidigare. För att vidga urvalet, tänker jag framgent använda mig av ett tips som jag hörde via en pedagog vid träff på Läs- och skrivnätverket: Om barnen har svårt att välja bok, kan ju vara så vid besök på biblioteket, – läs några sidor ur en bok högt, och barnet kan lättare känna om boken tilltalar, eller inte.
Antalet titlar i Storimi har ökat sedan i julas och det finns riktigt mycket att välja bland. Åldersindelningen behöver man inte låta sig styras av, bra att den finns, men många böcker passar både yngre och äldre barn.
Barnen jag läst för uppskattar Storimi. Jag har oftast haft dem med vid röstinspelningen och då har vi även kunnat ha dialog om händelser eller bilder som förundrat eller fascinerat. Det småpratet har jag vid ett flertal tillfällen låtit komma med på inspelningen, vilket också varit utveckande. Jag märker att barnen reflekterar ytterligare då de påminns om något som diskuterats.
Framförallt treåringen och sexåringen läser gärna samma bok flera gånger. Den yngre fastnade en period på ”Emma dammsuger”. Han har varit rädd för dammsugare och det verkar han ha bearbetat med att lyssna på berättelsen många gånger! Nu har han god koll på hur en dammsugare är uppbyggd, vilket han gärna återberättar! Barnen bestämmer lästakten själva och bläddrar ofta tillbaka under läsningen för att få höra vissa sidor igen. På det här sättet får de gott om tid att begrunda och reflektera vilket de inte alltid får vid traditionell högläsning, beroende på uppläsarens möjlighet till att vara lyhörd, tänker jag.

Det praktiska:
Den som ska läsa in böckerna behöver, efter att laddat ned appen, skapa ett konto. För att få tillgång till alla böcker, några är gratis, behöver man göra ett köp för den tid man vill använda böckerna. Hittills har det kostat 50 kr per månad. Man kan ha sitt konto vilande och de inlästa böckerna finns kvar på kontot då man aktiverar det igen.
Den som ska lyssna på böckerna kan göra det antingen via den iPad böckerna är inlästa eller själva ladda ned appen, skapa konto och få böcker e-postade till sitt konto. Om inläsaren väljer att e-posta en inläst bok kan denna endast skickas till ett enda konto. Ska samma bok skickas till flera konton behöver boken läsas in på nytt.
Dessvärre kan de inlästa böckerna råka raderas av yngre barn genom att då man ”långtrycker” på en bokikon aktiveras en dialogruta med fråga om att radera boken. Trycker man ytterligare en gång raderas boken och går ej få tillbaka. Behöver finnas barnlås på den funktionen anser jag, vilket jag tipsat Storimi om.

Mina tankar kring det pedagogiska användningsområdet:

Storimi skapar möjligheter i skolan. Att låta elever läsa för yngre kamrater är utvecklande för båda parter. Så praktiskt att det inte alltid behöver ske i samma tid och rum. Utvecklande av ordförråd, meningsbyggnad, uttal, känsla av sammanhang för båda, och tid och tankar för reflektion för lyssnaren, som under lyssnandet kan styra sin egen process. Att sedan inläsare och boklyssnare kanske kan träffas och prata om boken ger ytterligare dimensioner. Tänk om böckerna även kunde finnas på andra språk än svenska, att användas i modersmålsundervisningen. Men vem vet, det kanske kommer?

Slutligen, jag frågade sexåringen om vilket han föredrog, – att någon läst in boken på iPaden (via Storimi) eller att någon läser högt ur en vanlig bok. – Bättre med iPaden, svarar han först, då kan man höra flera gånger och backa. Nej, förresten, sa han sen. iPaden kan inte klia mig samtidigt som den läser, så då är det lika.