Skolmiljön har påverkan på elevernas kognitiva processer. Det menar Robert Ljung, lektor, som forskar om akustik och ljudmiljö. Möblera rätt, titta på akustiken i klassrummet och se även över ventilation och teknisk utrustning är förslag han ger för att ta bort det som stör eleven och läraren i lärmiljön.

Under hösten genomförde MediaCenter en konferens om lärmiljö på Nordanåteatern i Skellefteå. Inbjuden var Robert Ljung, lektor på högskolan i Gävle. Han talade om skolakustik och ljudmiljöns betydelse för inlärning.

  • Vilken ljudmiljö är mest störande?
  • Att förstå och minnas talad information.
  • Nya studier rörande skolakustik

Här kan du läsa och se en intervju med Robert i anslutning till konferensen

 

Vad är en god lärmiljö?

En god lärmiljö är en miljö som ger eleverna dels lugn och ro plus att de får en god komfort att prata och diskutera i.

Vad handlar din föreläsning om?

Den handlar i stort sett om olika förutsättningar för att våra elever ska kunna lära sig att läsa, skriva och räkna. Jag visar på att skolmiljön faktiskt har påverkan på våra kognitiva processer och jag försöker komma med konkreta förslag hur vi ska kunna komma ett steg längre i vår skolsituation, så att elever och lärare får en bättre miljö lära sig i och att utbilda i.

Vilka är dina förslag?

I stort sett kan man säga att vi måste försöka att anpassa dagens skolmiljö till dagens pedagogik, för den har utvecklats i större takt än vad skollokalerna utvecklats,

Vad tycker du att lyssnarna ska ta med sig efter din föreläsning?

De som har möjlighet att påverka skolmiljön, de tycker jag ska gå hem och titta på vad de har för lokaler och om man kan förändra någon akustisk parameter i dem, till exempel genom att byta undertak eller möblera med bord och stolar som inte skrapar. Det kan också vara att titta på den tekniska utrustningen för att den inte ska låta för mycket, med till exempel  surrande projektorer. Även ventilationsystem kan vara väldigt störande. Det är såna praktiska saker man kan titta på en gång.    

Se hela Roberts föreläsning:

För att minnas krävs en god lärmiljö – se föreläsningen

Presentation: ”För att minnas krävs en god ljudmiljö” (pdf)

Se även övriga föreläsningar från konferensen

  • Vad kan vi göra för att undvika avhopp?
  • Levla lärmiljön
  • Varbergs arbete med s.k. Flexteam för elever inom autismspektrat  

www.mittmediacenter.se/2015/10/larmiljo2015/