Under läsåret 2015/2016 erbjuder Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun, en föreläsning med Ulla Damber till förskolechefer som alla pedagogisk personal inom förskolan i kommunen. Här kan du se denna föreläsning med Ulla Damber, som arbetar på institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Föreläsningen har som tema att skapa förståelse kring vikten av att stimulera alla barns språk, gå från enspråkig norm till flerspråkig och vad det kan innebära i praktiken.

Denna föreläsning är uppdelad i två delar:

Del 1

Del 2

Kontakt

Peter Hjelm
peter.hjelm@umea.se
Kompetens för flerspråkighet