Vår resa mot musikalföreställningen fortsatte och intensifierades allt eftersom vårterminen led mot sitt slut och vi närmade oss premiären av “The Gruffalo”. Det ämnesövergripande musikalarbetet innefattade de flesta skolämnen och varvades bland annat med nationella prov. Eleverna var hela tiden väldigt engagerade i förberedelsearbetet och övning. En starkt bidragande orsak till elevernas intresse och engagemang tänker vi är att de fick önska vilken uppgift de ville ha i musikalen. Ville de agera på scenen som skådespelare, ville de vara uppläsare, dansare eller ville de tillhöra kören? Alla fick den uppgift de ville ha och de fick även önska vilket djur de skulle agera eller dansa som. Ett mycket lyckat upplägg tycker vi! En del elever trivs som medelpunkt på scenen, medan andra föredrar att hålla sig lite i bakgrunden. Alla är viktiga och alla behövs i ett sådant arbete.

2

Det var inte bara eleverna som blev engagerade i musikalen, utan vi fick även hjälp av föräldrar och fritidspersonal, tex att ordna och sy scenkläder. Vi är väldigt tacksamma för deras hjälp. På Kulturcentrum för barn och unga fick vi låna rekvisita till vår skog. Det är något vi kan tipsa er andra om då de står till förfogande att kostnadsfritt låna ut material till kommunala skolor.

1

Vi var fem pedagoger som drev musikalarbetet framåt och vi delade sinsemellan upp de olika uppdragen mellan oss. Det var ett nödvändigt sätt för att hinna och orka med, även arbetet vid sidan om musikalen. Det var en förmån och en styrka att samarbeta kring de olika frågeställningar, tankar och idéer som dök upp både inför och under hela processen. Vi insåg tidigt att en tydlig storyboard är en nödvändighet för musikalarbetet, storyboarden blev själva ryggraden under arbetet.

1

Att få möjlighet att samarbeta med Balettakademien var fantastiskt! Signe lärde danseleverna en uggledans, en ormdans och en rävdans. Så småningom fick samtliga elever öva på en finaldans som skulle avsluta föreställningen. Signe tillförde en fantastiskt energi med sin entusiasm, sina tips och idéer. En ovärderlig hjälp som gjorde hela musikalen mycket proffsigare!

4

När uppdragen var fördelade mellan eleverna var det dags för de första repetitionerna. Inledningsvis övade vi uppdelade, dansare för sig, uppläsare för sig, liksom skådespelare och körsångare var för sig. Det var pirriga och förväntansfulla barn som dök upp på de första repen. Det märktes tydligt att de tog sina uppdrag på största allvar. Så småningom övade vi alla tillsammans. Det var helt fantastiskt, både för oss lärare och för eleverna, att knyta ihop allt. Vi vuxna kände oss trygga med att det här kommer bli riktigt bra. Det blev också tydligt för eleverna hur allt hängde ihop och hur viktigt deras bidrag var.

6

Veckorna som följde fylldes med många övningstillfällen. Vi börjar nu närma oss slutet och finalen på vår musikalresa.

/Erika och Susanne