Vid varje läsårs uppstart brukar vi på Hörnefors centralskola åk 6 åka med eleverna åk till stranden och ha en utflykt. I år bestämde vi oss för att de även skulle få förbereda en ämnesövergripande uppgift – bild och svenska. Vi gav dem till uppgift innan utflykten att de tillsammans skulle bestämma hur deras presentation skulle kunna se ut utifrån den givna lektionsplaneringen som noggrant presenterade. Under utflykten fick de sedan söka materiel till sin uppgift.

Vi lät eleverna dagen efter utflykten skapa sitt konstverk tillsammans i gruppen. När de var klara med det fick eleverna skriva en text om sitt konstverket. Vi gav dem några frågeställningar – se planeringen – där de t.ex. beskriver sitt konstverk, hur arbetet gick till och vad de i gruppen tycker om sitt konstverk. Efter att eleverna gjort detta fick de göra en bildanalys på de andra gruppernas konstverk utifrån en bedömningsmall.

Detta tog mer tid än vad vi planerade men eleverna var mycket entusiastiska och jobbade stenhårt med den.

Planeringen av Tredimensionell Sommarbild (pdf)

TMT-tipset inskickat av: Lars Johansson-Holmberg, Hörnefors centralskola