Den 12 december 2014 genomförde e-västerbotten i samarbete med MediaCenter denna konferens om digitaliseringen av skolan i Västerbotten. Här kan du se hela dagen uppdelad i olika föreläsningar om hur IT används på olika sätt i Västerbottens skolor samt olika projekt som genomförs.

Den tekniska utvecklingen går fort och nya funktioner/tjänster erbjuds. Valet av teknisk lösning återspeglar sig sedan även på valmöjligheten till digitala verktyg/läromedel. Identitet och behörighet kommer att bli än viktigare för åtkomsten till digitala läromedel. Men digitaliseringen öppnar även upp möjligheter till samverkan när det gäller t.ex. lärplattformar och administrativa verktyg. Välkommen till en inledande dag med information och diskussion om digitaliseringens möjligheter. Dagen kommer även att streamas över webben. Ingen föranmälan behövs för att ta del av dagen via webben.

Om digitalisering av skolorna i Västerbotten

Magnus Rudehäll, Region Västerbotten

Om digitaliseringen av Hagaskolan i Umeå

Fredrik Strandgren, rektor

 

Att arbeta med IT i skolan – ”Goda exempel” från Hagaskolan i Umeå,

Patrick Aspling IT-pedagog, Hagaskolan i Umeå

 

Vilka skillnader finns mellan en lärplattform, Google Education och skoladministrativa system?

Andreas Skog, MediaCenter Region Västerbotten

Skolans digitala verktyg. Vilka verktyg har vi, för och nackdelar

Andreas Skog, Mediacenter Region Västerbotten

Införandet av Google Chromebook i Nordmaling

Erik Lenne, Barn- och utbildningschef, Nordmalings kommun

Behörighet och skolfederation. Hur ska vi hantera elevernas behörighet till digitala läromedel?

Magnus Rudehäll, Region Västerbotten.

 

Informationshantering elever. Vad tycker eleverna om skolans informationskanaler?

Jan Midlert, Skellefteå kommun

LIKA. Ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering.

Mats Johansson, MediaCenter Region Västerbotten

Varför Skellefteå kommun gymnasieskolor valt att arbeta med olika digitala plattformar

Maria Lindgren-Tuoma, Skellefteå kommun