Michael Moore skrev på twitter häromveckan ”No women ever invented an atomic bomb, built a smoke stack, initiated a Holocaust, melted the polar ice caps or organized a school shooting.” Han fick dock svar på tal direkt. Det krävs inte många klick på nätet för att hitta exempel på kvinnor som gjort allt detta. Kvinnor är inte alltid snälla. Det finns och har funnits kvinnor som, rent ut sagt, är onda.

När kvinnor begår goda och rättvisa handlingar beror inte detta på hur deras genprogrammering ser ut. Det beror på att de tar ett aktivt beslut. Och detta gäller även när de begår dåliga handlingar. Problemet med att skönmåla kvinnors roll i historien är inte bara att vår roll som centrala historiska gestalter riskeras suddas ut, utan även att vår förmåga att agera som aktiva subjekt förringas.

Som historielärare är det viktigt att vi inte bidrar till en snäv syn på kvinnor. Vi vill inte bara ge exempel på kvinnor som goda, fromma och kloka helgon som egentligen bara väntar på att väga upp allt ont som de elaka männen gjort. Det blir såväl ensidigt som ointressant.

Självklart, utifrån det faktum att kvinnor inte haft samma möjlighet till makt och inflytande har vi också färre exempel på onda kvinnor. Vidare är också den kvinnliga könsrollen, rent historiskt, inte lika aggressiv som den manliga. Så de kvinnliga ondingarna är förvisso ofta normbrytare.

Men det finns några historiska kvinnliga rötägg. Kanske kan dessa exempel hjälpa till att bidra till en nyansering av den historiska kvinnorollen.

Isabella I av Kastilien. Bildkälla: Wikimedia Commons

Isabella I av Kastilien. Bildkälla: Wikimedia Commons

ISABELLA I AV KASTILIEN 1451-1504

Denna drottning stod bland annat bakom Spaniens enande. Genom att dela makten med sin make kom hon att styra över Kastilien, ett område över vilket hon även skötte finanserna.

Isabella I av Kastilien är drottningen bakom Columbus upptäckt av Sydamerika. Med hjälp av hennes uppdragsgivande och finansiering kom nu området att koloniseras. Utöver denna, för indianerna, katastrofala händelse beslutade även Isabella I av Kastilien, tillsammans med sin man, att genomföra inkvisitionen. Hur många som dog under den spanska inkvisitionen är osäkert och svårt att fastställa, på grund av politiskt laddade siffror. Men de är väldigt många. Det vi vet är att inkvisitionen drabbade judar och muslimer i Spanien hårt. Tanken bakom den var att sprida katolicismen. En tredjedel av de drabbade dog under tortyr, en tredjedel omvändes till katoliker och en stor andel hann fly.

 

Irma Grese. Bildkälla: Wikimedia Commons

Irma Grese. Bildkälla: Wikimedia Commons

IRMA “THE BEAST OF BELSEN” GRESE 1923-1945

Hon kom att bli en av de yngsta att avrättas under 1900-talet. Redan som 22åring dömdes hon, mot sitt nekande, till hängning för åtskilliga brott mot mänskligheten. Irma Grese arbetade på Ravensbrück, Auschwitz och Bergen-Belsen. Hon gjorde bland annat selekteringen till gaskamrarna, och i samarbete med läkaren Mengele valde hon ut dem som skulle utsättas för medicinska experiment. Vidare gjorde hon sig även känd för att skjuta eller piska ihjäl fångar, utan orsak. Utöver detta uppfann hon nya tortyrmetoder och diciplinerade fångar med hjälp av hundar.

Maria I av England. Bildkälla: Wikimedia Commons

Maria I av England. Bildkälla: Wikimedia Commons

MARIA I AV ENGLAND 1516-1558

Som dotter till Katarina av Aragonien och Henrik VIII gick hon till historien för att återupprätta katolicismen i England. Maria I införde kätterilagar och i samband med dessa brändes nästan 3000 religiösa meningsmotståndare på bål. Härav kom hon att förtjäna smeknamnet ”Bloody Mary”.

Elizabeth Báthory. Bildkälla: Wikimedia Commons

Elizabeth Báthory. Bildkälla: Wikimedia Commons

ELIZABETH BÀTHORY 1560-1614

Elizabeth Báthory var inte bara grevinna, utan också en av de mest kända seriemördarna i historien. Hon har efter att ha mördat och torterat hundratals unga flickor och kvinnor tillskansat sig smeknamnet ”Blodsgrevinnan”.

Det sägs att Elizabeth Báthory ansågs mycket vacker, något hon var medveten om samt mån att bevara. Hon trodde att hon kunde föryngra kroppen genom att bada i blod. Hennes första offer blev en kammarjungfru som hade råkat riva henne med hårborsten.

Efter ett av offrens lyckade rymning kom de ungerska myndigheterna till slottet. Där hittade de massvis med nedgrävda kvinnor. De hittade även en tortyrkammare med levande men sargade offer. Grevinnan hade antecknat samtliga mord i en bok, 612 stycken. Där återfanns även två av hennes egna döttrar.

Elizabeth Báthory hade tre medhjälpare, vilka alla dömdes till döden. Hon själv dömdes, eftersom hon var adlig, till husarrest.

Griselda Blanco Bildkälla: http://crazyforfilm.com/index.php/tag/griselda-blanco/

Griselda Blanco Bildkälla: http://crazyforfilm.com/index.php/tag/griselda-blanco/

GRISELDA ”DROTTNINGEN AV KOKAIN” BLANCO 1943-2012

Med en fascination för den sicilianska maffian kom Griselda Blanco att bli en av de största drogsmugglarna i Colombia. Hon blev tillslut mördad av en man på motorcykel, vilket kan ses som något ironiskt eftersom detta är en avrättningsmetod som hon själv kommit på och använt.

Det sägs att hon ligger bakom 40st avrättningar, men det är för tre mord och drogsmuggling hon fick sitta 20år i fängelse. Hon gjorde sig även känd för att låta kraftigt våld prägla affärsverksamheten.

DET FINNS VANSINNIGT MÅNGA FLER

I mitt urval har jag fokuserat på kvinnor med centrala positioner i samhället. Men det finns så vansinnigt många fler. Bara under förintelsen finns drösvis med kvinnor som gör sig framstående för sin grymhet.

Ovanstående kvinnor är kanske tagna ur sin kontext. Men det som förenar dem är att de tagit beslut som fått katastrofala följder för andra. I moderna tider finns mycket väl kvinnor som utvecklat atombomber, bidragit till enorm miljöförstörelse, utvecklat metoder i förintelseläger. Även om det inte är något mänskligheten är stolt över, så får Moore inte heller radera Brenda Spencer från historien.I en av de mest uppmärksammade skolskjutningarna mördade  hon två och skadade åtta skolkamrater, med motiveringen att hon inte tycker om måndagar.  Detta, som var i slutet av 70-talet, är något hon fortfarande sitter i fängelse för.

Det behöver kanske inte sägas att dessa kvinnor inte är några förebilder. Självklart önskar vi att dessa kvinnor aldrig hade haft möjlighet att begå dessa brott. Men det gjorde de. Och för det får de en central, om än mörk, roll i historien.