Skolan i Sverige, inte minst i mindre kommuner, står inför stora utmaningar att kunna erbjuda undervisning i alla ämnen med behöriga lärare. Hur ska man kunna erbjuda en elev i en liten kommun att läsa ett särskilt språk om det inte finns någon lärare? Hur kan specialpedagogik nå ut till små skolor där man har begränsade resurser i form av specialpedagoger? I januari träffades Västerbottens kommuner i Lycksele för att prata om hur man kan använda distansöverbryggande teknik för att kunna erbjuda en god undervisning

Västerbotten på framkant i arbetet med distansöverbryggande teknik

Tobias Thomson, Region Västerbotten

”Alla elever har rätt till en bra undervisning och fjärrundervisning kan ge just detta”, Tobias Thomson, utbildningsstrateg, Region Västerbotten

Konferensen inleds med information från bland annat Umeå Universitet. -Västerbotten har kommit långt då det gäller att erbjuda undervisning på distans med behöriga lärare, berättar Gerd Petterson från Umeå Universitet, som forskat kring distansundervisning under lång tid. Per-Daniel Liljegren, FoU-ledare inom skola och utbildning vid Region Västerbotten, bevakar forskningsläget kring utbildningsfrågor och har haft kontakt med bland annat utbildningsdepartementet som är nyfikna på vad som händer i länet.
-Det gäller även vår utbildningsminister som planerar att komma på besök för att ta del av vad som är på gång här i Västerbotten, berättar Per-Daniel.
Gerd och Per-Daniel är tydliga med att detta är teknik som behövs redan nu, men i framtiden är det också ett måste för mindre kommuners överlevnad. Eftersom det inte alltid ansetts viktigt med dessa frågor har man ofta fått kämpa för att lyfta upp ämnet på agendan till beslutsfattare. Exempelvis har distansundervisningen vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet gått från att vara nedläggningshotad till det största uppdraget.
-Tekniken är ett stöd, undervisningen är kärnan, berättar Peter From, docent i pedagogik vid Umeå Universitet. Är undervisningen bra spelar det inte någon roll om den sker via distans eller på plats i klassrummet, det är inte tekniken som avgör det är pedagogiken.
Tobias Tompson, utbildningsstrateg vid Region Västerbotten säger att fjärrundervisningen inte handlar om att spara pengar, det handlar om tillgänglighet, likvärdighet, rättviseaskpekten.
-Alla elever har rätt till en bra undervisning och fjärrundervisning kan ge just detta.

Hur kan man använda teknik för att underlätta då man jobbar på distans?

Magnus Rönnholm, Storumans kommun, berättar och visar om sin fjärrundervisning på Luspengymnasiet. Han undervisar i fysik, ett ämne som kan vara svårt att undervisa på distans då det gäller laborationer men det mesta går bra. Det finns olika digitala verktyg för att genomföra laborationer som han använder sig av. Flera av hans elever befinner sig ofta på resande fot då de går på ett alpint skidgymnasie. Han åker upp till Tärnaby ungefär varannan vecka men övrig tid måste eleverna klara sin utbildning på egen hand.
-För all undervisning är god planering och tydliga instruktioner viktigt, men det är extra viktigt då eleverna inte är på samma plats som läraren. Eleverna måste veta vad som är på gång och vad dom ska göra, säger Magnus.
Han använder en lärplattform där han försöker vara konsekvent och tydlig med upplägget på hans undervisning.
Magnus filmar alla sina genomgångar och lägger ut dom på youtube och kompletterar med uppföljningsfrågor. Flipped classroom, en undervisningsmetodik som Magnus länge använt, fungerar perfekt för undervisning på distans.
-Dom laborativa momenten kan ofta genomföras med digitala simuleringar. Man kan sparar tid på allt för- och efterarbete som ingår i laborationer då de är digitala, menar Magnus.

Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå har kommit långt med sin fjärrundervisning för  modersmål

"Jag tror att om fem år pratar vi inte om fjärrundervisning, då är det undervisning kort och gott" säger Peter Hjelm, Kompetenscentrum för flerspråkighet

”Jag tror att om fem år pratar vi inte om fjärrundervisning, då är det undervisning kort och gott” säger Peter Hjelm, Kompetenscentrum för flerspråkighet

Hanna Outakoski, institutionen för språkstudier på Umeå universitet och Peter Hjelm och Jennifer Hedström från kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun, berättade och visade upp hur dom jobbar med modersmålsundervisning via fjärrundervisning.
-Jag tror att om fem år pratar vi inte om fjärrundervisning, då är det undervisning kort och gott. Begreppet (fjärr) ”normaliseras” på samma sätt som (digital)kamera och (mobil)telefon, tror Peter.
Han berättar att den största fördelen med fjärrundervisning är att vi kommer kunna erbjuda våra elever i Umeås ytterområden undervisning i grupp och att vi minskar ner på resandet. Tidigare har det inte varit möjligt p g a att elever i många fall är ensam på skolan i sitt språk.
-Vi ser inte fjärrundervisning som en nödlösning utan det kommer att öka tillgängligheten för fler elever att delta i modersmålsundervisning. Utmaningarna är att hitta en bra gemensam schemaläggning som gör det möjligt att undervisa samtidigt samt att utveckla rätt former för undervisningen. Det är en stor omställning för pedagoger och elever när de lämnar det fysiska klassrummet till ett virtuellt klassrum, berättar Peter. Det verktyg som Kompetenscentrum för flerspråkighet använder i sin fjärrundervisning av är Adobe Connect. Det gör även Hanna Outakoski, som deltar på konferensen på distans och visar upp hur hon brukar arbeta med fjärrundervisning. Bland annat får vi se olika funktioner som är användbara i undervisning. Hanna visar funktioner för att dela dokument, dela skärm, whiteboardfunktion och anteckningsmöjligheter. Vi får också se exempel hur vanliga klassrumssituationer går till med frågefunktioner för att kolla av om eleverna har uppfattat det man gått igenom. Hanna demonstrerar hur man kan skapa grupprum där elever kan jobba i par under en viss tid, för att sedan sedan samlas tillbaka med de andra eleverna i storgrupp. Känslan man får av Hannas beskrivning av sin undervisning är att det inte är så stor skillnad mot undervisningssituationer där eleverna befinner sig i ett fysiskt klassrum.
-Det gäller att hålla eleverna intresserade och fokuserade, precis som i ett vanligt klassrum, avslutar Hanna.

Tips och råd kring distansöverbryggande undervisning

Vilken teknik och vilka verktyg kan behövas?

 • Bra uppkoppling
 • En enhet; dator, lärplatta eller smartphone.
 • Använd gärna headset
 • En lärplattform för att underlätta administration och att få en bra struktur över uppgifter, läxor, schema osv.
 • Ett system för distansundervisning med skärmdelning, dokumentdelning etc. (Vi tittar på Adobe connect och Acano)
 • Samarbetsverktyg som GAFE, Office365 som passar perfekt för arbete med återkoppling, formativ bedömning etc.
 • Pedagogiska digitala verktyg som är anpassade för just det du undervisar om, tex för laborationer inom NO osv.

Vad behövs för att komma igång?

 • Tillgång till teknik, verktyg, utbildning samt övning behövs
 • Våga testa på riktigt, man lär sig av sina misstag. Det är inte så svårt
 • Använd den undervisning som passar dig
 • Första steget kan vara att testa på skärmdeldning
Ann-Sofie på Mediacenter demonstrerar fjärrundervisning

Ann-Sofie på Mediacenter demonstrerar fjärrundervisning

Saker att tänka på vid just fjärrundervisning

 • En bra planering och en bra struktur är viktig. Det ska vara tydligt för elever vad som ska göras, särskilt för de på distans.
 • Tydliga instruktioner
 • Flippat klassrum, låt elever ta del av genomgångar innan arbetspassen.
 • Eleverna behöver ha grundläggande IKT-kunskaper, se till att dom har det redan innan man sätter igång
 • Se till att få extra planeringstid i början
 • Våga försöka, allt behöver inte bli perfekt från början
 • Använd den teknik som passar dig och som du behärskar

Vill du börja prova på ett verktyg för att undervisa på distans?

Är du sugen på att testa ett verktyg för fjärrundervisning så kan du kontakta Mediacenter (kontaktinfo nedan) för mer information. Just nu genomförs ett projekt i hela Västerbotten med verktyget Acano som går att använda och testa för alla i Västerbotten. Det påminner om Adobe Connect men har något begränsade pedagogiska möjligheter i jämförelse. Det har styrkan att det är enkelt komma igång, ett tydligt gränssnitt och att kunna att användas tillsammans med videokonferens, skärmdelning osv. Vill du testa på verktygen Acano (kostnadsfritt) hittar du mer information här: http://regionvasterbotten.se/it/digitala-vasterbotten/regionalt-e-motessystem/

Sammanfattning och material från dagen om fjärrundervisning

Frågeställningar och sammanfattning från dagen

Länk till kompetenscentrum för flerspråkighet

Jörgen Froms presentation (kommer inom kort)

Magnus Rönnholms presentation (kommer inom kort)

 

 

Kontakt

Peter Lundström, mediacenter
peter.lundstrom@regionvasterbotten.se