På Linblomman i Umeå arbetar åk 1­-3 med ASL (att skriva sig till läsning) och utifrån detta arbetsätt har ett målinriktat pararbete vuxit fram. Vi får höra och se Marita Edström och några av hennes elever berätta om hur det är att jobba i arbetspar eller skrivarpar som vi på Linblomman valt att kalla det. Kunskap, trygghet och struktur är de tre största vinningarna med att använda denna typ av pararbete.

Skola: Linblomman i Umeå