Fritidspedagogen Simon Widmark som jobbar på ett av fritidshemmen på Linblomman i Umeå visar upp deras aktivitetstavla. De använder den för att eleverna ska få öka sin förmåga att ta ansvar och känna delaktighet samt för att få en större överblick på var eleverna är och vad de håller på med. Detta är bra för eleverna, personalen, vårdnadshavarna och även när man har vikarier. Tavlan används även som informationstavla till vårdnadshavarna.

Fritids: Linblomman