I förskolan så jobbar vi mycket med och utifrån pedagogiska dokumentationer och ofta så sparar vi dem i barnens egna portfolio mappar.

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det vi gör är att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten med hjälp av  tex, kamera och film eller penna och papper. I analysen av dokumentationen kan vi se hur vi kan utveckla verksamheten vidare. Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation när vi använder oss av den för att utveckla våra tankar. Ett syfte är att ge barnen bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande.

På vår förskola har vi istället för att ha fysiska portfoliopärmar, använt oss av lärplattan och gjort ”presentationer” till varje barn istället. Från början använde vi oss av Keynote men nu använder vi oss av Google bildpresentationer där barnen får en egen presentation som blir deras porfolio. Mer om den appen kommer längre ner.

Fördelar vi har sett med att använda lärplattan till dokumentationer och barnens portfolio, är att vi sparar in tid i och med mindre bildhantering eftersom att allt är samlat på ett ställe (iPaden). En annan sak är att det blir färre utskrifter då vi har det digitalt, eftersom vår förskola är certifierad skola för hållbar utveckling så är minskandet av utskrifter något vi jobbar med.

Det som tidigare tog tid var att vi tog kort med digitalkamera och innan vi kanske ens hade fört över bilderna till datorn så att man kunde jobba med dom, så kunde det gå lång tid. Sedan när man väl fört över bilderna så gick det åt tid till att sortera bilderna, lägga in dom i barnens mappar eller ett dokument som man sedan skulle skriva in text som man först hade skrivit ner på ett papper. Om sedan flera barn var med på dokumentationen så fick man skriva ut flera stycken exemplar att sätta in i alla berörda barns portfoliopärmar.

Nuförtiden gör vi allt med lärplattan (i vårt fall, iPaden). Vi tar korten, kan skriva direkt på plats (behöver alltså inte alltid gå iväg från barngruppen) och i och med det kan barnen vara mycket mer delaktiga i dokumentationen. Då kan dom direkt se på korten/filmen och vara med och reflektera och utvärdera. Tiden till att gå iväg till en dator, starta upp, logga in, föra över bilder osv behövs inte.

Nu till själva appen.. Google bildpresentationer. Det är ungefär som Power point. I en presentation är det enkelt att föra över text och bilder.

Vi brukar skicka med barnens presentation med barnen hem vid slutet av vårterminen. Det var där vi såg en stor nackdel med Keynote.. Presentationerna är svåra att dela till föräldrarna, då det ofta var för stora för att maila, så vi fick hitta olika lösningar (spara som pdf på Google Drive och skicka/dela därifrån tex) Man var också bunden att ha en viss lärplatta eftersom arbetet man gjort var i Keynoteappen i den lärplattan. Hade man då bilder på en annan lärplatta som man ville ha med i sin presentation eller om man ville ha en presentation till en annan lärplatta så måste man skicka emellan presentationer och bilder mellan plattor.

Men för ett tag sedan kom möjligheten att lägga in bilder i en Google presentation från iPad (det var tidigare inte möjligt, utan det gick bara från en dator) så då beslöt vi oss för att gå över till att jobba med Google bildpresentationer istället för Keynote. Där är det lätt att dela med vårdnadshavarna, då man kan dela länken eller helt enkelt dela hela presentationen med vh. Det som är en klar fördel är också att man kan öppna en presentation på vilken lärplatta/dator som helst, det är bara att logga in sig. Presentationen blir inte bunden till en viss lärplatta. Det tar inte heller upp så mycket lagringsyta som det gjorde när vi använde Keynoteappen, då allt lagrades i själva appen. Nu lagras det ju i ”molnet”.

En nackdel är att man inte kan ha mappar och lägga in presentationerna i så dom blir sorterade,det kunde man i Keynote. Men fördelarna med att enkelt kunna dela dom och att dom inte blir knuten till en viss lärplatta överväger ändå. Vi känner att vi har tagit bort mycket onödig bildhantering och förenklat arbetet med pedagogiska dokumentationer och barnens egna portfoliomappar i och med att vi använder oss av lärplattan och Google presentationer.

Inga-Maj Gradin gick under konferensen ”IT i Förskolan” 29 oktober 2015 genom hur hon och sina kollegor arbetar med pedagogisk dokumentation med Google Presentation via lärplattan. Inga -Maj arbetar som förskolelärare och digitalista på  förskolan Kungsgården i Umeå. Inga-Majs mall: http://korta.nu/mallpresentationer