Markus Wallgren på Sjöfruskolan berättar hur fritids använder iPads i sin verksamhet. De filmar bland annat små klipp från till exempel Knåpofix där fokus är på det barnen gör med sina händer, de undviker att filma ansikten för att undvika de problem det kan ge. Markus berättar att de filmar med iPad och använder iMovie för att klippa filmen. Ett tips han ger är ta loss ljudet och snabbar upp filmen för att göra filmen mer intressant för tittaren. Filmen tankar de sen över till sitt Youtubekanal som sen bäddas in i fritidsbloggen www.fritidssjf.se.
– Detta här brukar vara mycket uppskattat av föräldrarna för att kunna se vad vi gör i vår verksamhet, berättar Markus, och barnen älskar att se dessa klipp!

Skola: Sjöfruskolan i Umeå