Måste få lov att dela med mig av dagens och gårdagens matematiklektioner…jag häpnas över barnens fina mattekunskaper!

Vi jobbar nu bl a med multiplikation genom mönster och utgår från vår, nu välkända 100-ruta.

En del barn trodde tidigare att det räckte med att kunna rabbla multiplikationstabellerna…men utan att veta när, hur och varför man använder dem är kunskapen fattig.

Vi startade med att dela ut små hundrarutor och barnen fick var sin tabell att undersöka. I klassrummet blev det nu ett undersökande och färgläggande med stor iver och upptäckarlust.

Alltefter att de färglade svaren i ”sin” tabell började det att gå upp för dem att det bildades mönster som de nu skulle få förklara för varandra.

För att kunna förklara sitt mönster behövde vi nu ett antal matteord-begrepp som vi listade på tavlan. Dessa ord var bl a:

lodrät

vågrät

diagonalt

höger

vänster

udda

jämna

Vi använde oss av modellen TPS = Think, Pair, Share också känd som EPA.

Barnen fick nu tänka själva sedan berätta för sin mattekompis och sedan dela med sig sin förklaring till oss andra. Här förtydligade vi syftet och målet med övningen. Att kunna förklara, redogöra och beskriva är grundläggande förmågor i flera ämnen så även i matematik.

Barnen kom bla annat med dessa förklaringar:

”Det blir ett zickzack-mönster.”

”Det är bara jämna tal som är svar i min tabell.”

”Det är blandat udda och jämna tal i min tabell.”

”Mina svar går lodrätt.”

”Mina svar går diagonalt från höger till vänster.”

”Mitt mönster går som hästen i schack.”

 

”Jag har färglagt 25 rutor”…det sista ledde oss till en genomgång av procent=) Jodå, det var barnen med på…helt plötsligt kunde alla barnen berätta hur många procent de hade färglagt!!!

14%, 33%, 25%…kan ni då gissa vilka tabeller de hade?

Idag var det dags att skriva hela multiplikationstabellen….här nedan kommer ett av alla barnens arbeten…IMG_9327IMG_9326