Den 28 januari genomfördes  temadagen Ökad läsförståelse på Nordanåteatern i Skellefteå inför 350 deltagare från Västerbotten och Norrbotten. Temadagen arrangerades av MediaCenter tillsammans med Skellefteå kommun och Länsbiblioteket Västerbotten. Här kan du i efterhand se några av föreläsningarna.

Inledning – Staffan Åkerlund
Språket, en demokratisk rättighet – Ann-Marie Körling

 

Skellefteå kommun om sitt arbete för ökad läsförståelse – Brita Hjelm-Brännström och Cecilia Kåmark

 

Talböcker direkt till eleven : hur tjänsten Egen nedladdning fungerar – Jenny Nilsson (och Annalena Hedmans presentation)

 

Undervisningsmodellen dialogisk strategiundervisning – Michael Tengberg, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet

 

Avslutning – Ann-Marie Körling